หลักการของคุณค่าทางสังคมที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับทุกคนที่ต้องการตัดสินใจโดยคำนึงถึงคำจำกัดความที่กว้างขึ้นของคุณค่าเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นหลักการทางสังคมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและมีความสำคัญต่อความรับผิดชอบและเพิ่มมูลค่าทางสังคมสูงสุด (Accountability And Maximising Social Value)

หลัก 7 ประการ ประกอบไปด้วย

1. การยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ (Involve stakeholders)

2. การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Understand what changes)

3. การให้คุณค่าในสิ่งที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value the things that matter)

4. มีสารัตถภาพ (Only include what is material)

5. ไม่นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนเกินจริง (Do not over-claim)

6. โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล (Be transparent)

7. มีการตรวจสอบผลการวัด (Verify the result)


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *