เปิดลงทะเบียนแล้ว
IMPACT PROGRAM 2023

หลักสูตรที่ 1 ✨️Accredited SROI Practitioner Program✨️

หลักสูตรที่ 2 ✨️Social Value Professional Program✨️

หลักสูตรที่ 3 ✨️Social Assurance Standard Training✨️

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1

✨️SROI Accredited Practitioner Training มาตรฐานหลักการและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสังคม✨️

📍สถานที่อบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

🕔 วันที่อบรม : 28-06-2023 ถึง 30-06-2023

✏️ SROI คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

–         เครื่องมือวัดผลความคุ้มค่าของโครงการ และผลตอบแทนของสังคมจากการลงทุน

–         ทำให้โครงการมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ

–         ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ และต่อยอดโครงการ

–         ผลักดันไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

📝 รายละเอียดข้อมูลคลอสฝึกอบรม

–         พื้นฐานภาพรวมของแนวทางการจัดทำรายงาน SROI ตามหลักสูตรมาตรฐานระดับ International

–         กรอบมาตรฐานการรับรองรายงาน SROI (SROI Assurance Standard)

–         เครื่องมือและเกณฑ์ตรวจประเมิน

–         ขั้นตอนกระบวนการ / เทคนิคและแนวทางการตรวจประเมิน

–         ตัวอย่างรายงาน Assured Report

📚 วัตถุประสงค์

–         เรียนรู้หลักการและกระบวนการตามกรอบมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการ และขยายผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานขององค์กร ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

–         เพื่อรับมือกระแสเทรนด์โลกและเรียนรู้จากกรณีศึกษาในหลากหลายประเทศทั่วโลก

–         เพื่อทดลองปฏิบัติโดยใช้ชุดเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการวัดผลจริง

🔎 กลุ่มเป้าหมาย

–         บุคคลที่ต้องการทำการวิเคราะห์ SROI สำหรับองค์กรของตนเอง

–         นักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานด้านผลกระทบที่สนใจ SROI

–         ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจเห็นคุณค่าของผลกระทบ

–         กรรมการหรือผู้นำที่สนใจใช้วิธีการ SROI

🎓 วิทยากร

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Social Value International โดย Dr. Adam Richards – Director of Impact Social Value International ที่จบหลักสูตร SROI โดยตรงจากประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัย สอน ฝึกฝน และฝึกอบรมในด้านนี้ตั้งแต่มาตั้งแต่ปี 2010

❔️เหตุใดการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก Social Value International จึงเหมาะสำหรับคุณ?

–         Social Value International ได้รับการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมมานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้นำการประเมินคุณค่าทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

–         ผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้และทักษะล่าสุดในด้านคุณค่าทางสังคม, SROI และการจัดการผลกระทบ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลกระทบจากงานของคุณได้มากที่สุด

–         ในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานระดับโลกในด้านมูลค่าทางสังคมและการจัดการผลกระทบ Social Value International ทำงานร่วมกับผู้กำหนดมาตรฐานอื่นๆ เช่น UNDP, OECD และการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของเราจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลสำเร็จ เป้าหมายและสร้างคุณค่าทางสังคมและผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น

✨️เรียนจบหลักสูตร ได้รับ Certificate การันตีจาก Social Value International ✨️

✅️วันที่ : 28-06-2023 ถึง30-06-2023

✅️สถานที่อบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

✅️ราคา : 29,500 บาท พิเศษ Early Bird ลดเหลือเพียง 25,500 บาท พิเศษสุดๆ! ถ้าเป็น Member ของ Social Value Thailand สมัครรอบ Early Bird เหลือเพียง 22,500 บาทเท่านั้น!!

หลักสูตรที่ 2

🌎✨️ Social Value Professional Program Level 1 หลักสูตรออกแบบเพื่อพัฒนาสายวิชาชีพให้แก่ผู้ประเมิน Impact Assessor ได้เตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองสถานะผู้ประเมินจาก Social Value International มีเครือข่ายผู้ประเมินทั่วโลก ✨️🌍

 

📍สถานที่อบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ       🕔 วันที่อบรม : 03-07-2023

 

📝 สร้างความมั่นใจสู่การเป็น “มืออาชีพ” รู้จริง เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีนักประเมินผลทางสังคม

📝ยกระดับวิชาชีพ “Social Value Professional” สร้างความน่าเชื่อถือของ Profile และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

📝 เปิดประตูสู่โอกาสในการเชื่อมโยงกับเครือข่าย “ผู้ประเมินและผู้ตรวจรับรอง” ระดับสากล และมีพื้นฐานพร้อมเข้าสู่การเป็น Trainer มืออาชีพ

 

🔎 กลุ่มเป้าหมาย

CSR/SD Manager

Impact Manager

Impact Fund Manager

ผู้บริหารนโยบายเพื่อสาธารณะ

Impact Consultant

 

🎓 วิทยากร

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Social Value International โดย Dr. Adam Richards – Director of Impact Social Value International ที่จบหลักสูตร SROI โดยตรงจากประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัย สอน ฝึกฝน และฝึกอบรมในด้านนี้ตั้งแต่มาตั้งแต่ปี 2010 

 

✅️วันที่ : 03-07-2023

✅️สถานที่อบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

✅️ราคา : 12,500 บาท พิเศษ Early Bird ลดเหลือเพียง 9,500 บาท พิเศษสุดๆ! ถ้าเป็น Member ของ Social Value Thailand สมัครรอบ Early Bird เหลือเพียง 7,500 บาทเท่านั้น!!

หลักสูตรที่ 3

✨️🌍SROI Assurance Standard Training✨️🌍

✨️หลักสูตรออกแบบเพื่อยกระดับให้กับผู้ประเมินสามารถตรวจสอบกระบวนการประเมินตามมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล และไขข้อควรระวังในกระบวนการวางแผนและออกแบบกระบวนการประเมิน ตลอดจนการสื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างโอกาสยกระดับสู่การเป็นผู้รับรองกระบวนการประเมิน (Verifier)✨️

 

📍สถานที่อบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ    🕔 วันที่อบรม : 04-07-2023 

 

 📝 รายละเอียดข้อมูลคลอสฝึกอบรม

–     เรียนรู้มาตรฐานการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ACCREDITED SROI REPORT STANDARD)

แนวทางการตรวจสอบและสร้างความน่าเชื่อถือของการทำ SROI ที่ดี

ข้อควรระวังในการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของผลการประเมิน

กระบวนการรับรองที่ขับเคลื่อนไปสู่การบูรณา SROI ในการบริหาร IMPACT และขยายผล 

 

📚 วัตถุประสงค์

สร้างความน่าเชื่อถือในรายงานที่ท่านทำอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเผยเล่มรายงานสู่สาธารณะอย่างมั่นใจ

เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร การรายงานตามกรอบมาตรฐานสากล

 

🔎 กลุ่มเป้าหมาย

CSR/SD Manager

Impact Manager

Impact Fund Manager

ผู้บริหารนโยบายเพื่อสาธารณะ

Impact Consultant

*** โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบผล /แผนการดำเนินงาน / วิชาชีพผู้ประเมิน และผู้ตรวจรับรองการประเมิน

 

🎓 วิทยากร

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Social Value International โดย Dr. Adam Richards – Director of Impact Social Value International ที่จบหลักสูตร SROI โดยตรงจากประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัย สอน ฝึกฝน และฝึกอบรมในด้านนี้ตั้งแต่มาตั้งแต่ปี 2010

 

✅️วันที่ : 04-07-2023

✅️สถานที่อบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

✅️ราคา : 12,500 บาท พิเศษ Early Bird ลดเหลือเพียง 9,500 บาท พิเศษสุดๆ! ถ้าเป็น Member ของ Social Value Thailand สมัครรอบ Early Bird เหลือเพียง 7,500 บาทเท่านั้น!!

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

Contact:

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย 8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

☎️ 089-680-1233, 090-669-3961

✅️ https://line.me/ti/p/zTstB6ePOV

📢 https://socialvaluethailand.org/

📧 socialvaluethailand@nisecorporation.com


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *