The world's largest Impact Measurement and Management Conference - Social Value Matters 2021.

เวลากว่า 8 ปีในดำเนินการในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังไม่มีประเทศใดที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้กับอนาคตที่มีความผันผวน(Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ COVID-19 แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วต่อความท้าทายขนาดใหญ่ที่ทุกคนต้องเผชิญ

จากความสำเร็จของการประชุมที่จัดขึ้นใน ลอนดอน (London) มิลาน (Milan) อิสตันบูล (Istanbul) ไทเป (Taipei) และโตรอนโต (Toronto) การประชุม SVM 2021 จึงอยากขอความร่วมมือและชุมชนทั่วโลกของเรา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับทุกคนได้

Social Value Matters (#SVM) เป็นการสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดย Social Value International

Social Value Matters conferences เป็นการประชุมเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมที่มาจากสมาชิกทั่วโลกและเครือข่ายที่กว้าง ซึ่ง Social Value International มีส่วนในการประสานงานกับผู้นำทางความคิดในระดับโลก และจัดการอบรมเพื่อสร้างมาตรฐาน แนวปฏิบัติในการสร้างอนาคตที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนได้

Social Value Matters 2021 (#SVM2021) ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Social Value International (#SVI) และ Social Value Thailand (#SVTH) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) คือ การจัด Event ณ กรุงเทพมหานคร (สำหรับผู้ที่สามารถเดินทางได้) และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Conference) ที่ผู้เข้าร่วมจากทุกมุมโลกสามารถเข้าชมงานสัมนาที่จะมีวิทยากรชั้นนำจากสมาชิก Social Value International และเครือข่ายกว่า 25 ประเทศ ทั้งที่มาจากแหล่งทุน สถาบันการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรฝ่ายความยั่งยืน และผู้ที่ลงมือขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังจากทุกสารทิศ

Social Value Matters 2021 จัดขึ้นจากความตั้งใจในการร่วมมือที่จะมีการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน พวกเราในฐานะหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนสังคมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในการแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะด้านความสนใจต่อประเด็นโลกในศตวรรษที่ 21 และสิ่งที่คาดหวังให้เกิดในงานสัมมนาปี 2021 นี้ เพื่อให้ตรงประเด็น ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสังคม และสะท้อนให้ถึงความหลากหลายของการขับเคลื่อนที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ลิงค์แบบสำรวจ: https://forms.gle/eC7EsU5WAPXLzhrf9
ขอความกรุณาตอบกลับภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

#SaveTheDate #Conference
#Social #SocialValue #SocialValueMatters
#SocialValueInternational #SocialValueThailand