เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตรการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ (Social Impact Measurement & Management )

ในยุคปัจจุบันที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” 🌍🌏🌎

เราจะมีวิธีรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไร ⁉️

หลักสูตร Social Impact Measurement & Management เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ

✅ การวางแผน (Planing Impact)

✅ การรวบรวมข้อมูล (Collecting Evidence)

✅ การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysing Evidence)

✅ การรายงานผลและข้อเสนอแนะ (Reporting & Improving)

เป็นครั้งแรกที่เปิดพื้นที่ให้ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

📌The Autonomous Learner

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี

✅ เรียนรู้ผ่านวิดิโอออนไลน์

✅ มีแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 100 บท

✅ สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและเครื่องมือได้

✅ เข้าถึงและสามารถพูดคุยถาม-ตอบกับชุมชนครือข่ายได้

✅ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดย Social Value International

📌 The Social Learner

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Dr. Adam Richards – Director of Social Impact – Social Value International

ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลก

และเจ้าของผลงานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ

– The Business Case and Barriers for Responsible Management Education in Business Schools

– Corporate Social Responsibility; the 3C-SR model.

– Social Return on Investment and social enterprise: Transparent accountability for sustainable development.

✅ Live Session 6 ครั้ง (24 มิ.ย. / 1, 15, 29 ก.ค. / 12, 26 ส.ค. เวลา 09.30 – 11.00 น.)

✅ สามารถถาม – ตอบแบบส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญ

✅ ร่วมระดมความคิดหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอื่นๆ ในห้องเรียน จำนวน 10 – 15 คน จากหลากหลายประเทศ

✅ สามารถดูบันทึกย้อนหลังได้- The Role of Social Capital in the Development of Cooperatives.

หลักสูตรนี้รับรองโดย Social Value International ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมายาวนานกว่า 10 ปี

===================================================

เนื้อหาที่จะเรียน

📍 Session 1 : ขั้นตอนในการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ (Impact as center stage)

เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินในการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่สอดคล้องกับ 5 มิติผลลัพธ์สำคัญและ 7 หลักการในการสร้างคุณค่าทางสังคม

📍 Session 2 : กลยุทธ์ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ (Create a compelling impact strategy)

เรียนรู้วิธีดำเนินการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ ทำให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากนั้น เริ่มสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) เพื่อวางกลยุทธ์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์

📍 Session 3 : การกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Define relevant outcomes)

เรียนรู้วิธีการกำหนดกลุ่มุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เรียนรู้วิธีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและผลกระทบอื่น ๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

📍 Session 4 : การระบุตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์ (Identify indicators to measure outcomes)

เรียนรู้วิธีการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ตัวชี้วัด IRIS+ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดจากทั่วโลก โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) หรือ GVE เพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ที่ท่านต้องการ

📍 Session 5 : เทคนิคในการให้มูลค่า/ผลตอบแทนของผลสัมฤทธิ์ (Value outcomes applying monetisation techniques)

เรียนรู้วิธีกระบวนการและเทคนิคการให้มูลค่า/ผลตอบแทนของผลสัมฤทธิ์ เพื่อทำความเข้าใจว่า ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจริง ๆ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการเข้าถึงในวงกว้าง

📍 Session 6 : วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น (Measure attribution)

เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะต้องมาจากกิจกรรมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิดในการให้คะแนนความสำคัญ การระบุแหล่งที่มา การจัดสรรผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น และการวัดผลกระทบสุทธิของผลสัมฤทธิ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

📍 Session 7 : กระบวนการรายงานผลและการขยายผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน (Manage to maximise)

เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการรายงานผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นำไปสู่การขยายผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานทั้งในส่วนการพัฒนาการดำเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนินงาน   พร้อมทั้งการขยายผลสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้

===================================================

คอร์สนี้สำหรับ

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับกลางที่ทำงานเกี่ยวกับ…

  • นโยบาย/แผน/กลุยุทธ์
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • การพัฒนาคุณภาพ/ประเมินผล
  • การระดมทุน/การพิจารณาทุน
  • การรายงานผลการดำเนินงาน/การสื่อสารผลสัมฤทธิ์

===================================================

PROMOTION

1. The Autonomous Learner (8,000 THB*/ €199)

2. The Social Learner (18,000 THB*/ €449)

✨⚡️สมาชิกและพันธมิตร Social Value Thailand ติดต่อรับส่วนลดพิเศษได้ที่ Social Value Thailand สูงสุด 10% ✨⚡️

Tel : 090-669-3961, 089-680-1233

E-mail : socialvaluethailand@nisecorporation.com

* มูลค่าเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน

Categories: Uncategorized

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *