สิทธิประโยชน์และกิจกรรมของสมาชิก

A: ระดับบุคคล

ในระดับสากล

1. Free access to all SVI online events, including:

  • SVI Member Networking events
  • SVI ‘Case studies’ webinar series
  • SVI ‘Top Tips in applying the Principles’ webinar series

2. Discounts on SVI conferences Academic and training programmes

3. Access to SVI global Members Area that includes:

  • archive of webinar recordings (hundreds of hours)
  • videos and resources for applying the principles
  • chat forums for members
  • member directory

4. Opportunity to progress through the SVI Professional Pathway. Each level of the pathway has further benefits

5. Opportunity to participate in the development of SVI standards and guidance through consultations and working groups.

ในระดับประเทศไทย 

6. ฟรีบัตรเข้าร่วมงาน SVThailand Forum ประจำปี และส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการของสมาคม

7. ได้รับสิทธิ์สมาชิกบุคคลระดับ Premium ในการใช้งานบนระบบ Open Impact Data สามารถสร้างและดาวน์โหลดรายงาน สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่น Impact Analyst ได้เพิ่มเติม

8. ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับการใช้ระบบ IAC 

9. ประชาสัมพันธ์ Impact Profile ผ่านเครือข่าย SVA และ SVThailand ทั่วประเทศ

10. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ SIP: SVThailand Impact Professional Pool และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานที่ปรึกษา งานอบรมและการตรวจรับรองการประเมินร่วมกับสมาคม

B: ระดับองค์กร

1. สมาชิกขององค์กรเข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับบุคคลได้จำนวน 10 ราย

2. ได้รับสิทธิ์สมาชิกบุคคลองค์กร Premium ในการใช้งานบนระบบ Open Impact Data สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการสรุปภาพรวมของ Impact ของหน่วยงาน (Impact Summary) สามารถสร้างและดาวน์โหลดรายงาน Impact Report สามารถเข้าใช้งาน Impact Analyst ได้เพิ่มเติม

3. สำหรับ องค์กร SVA ได้รับสิทธิประโยชน์และแนวการดำเนินงานร่วมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติม

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

———————————————————————-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่⬇️
📥in box หรือ ☎️ 090-669-3961
📧 socialvaluethailand@nisecorporation.co