🤝สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมมือกับ Social Value Thailand จัด DEMO ระบบประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือ SROI CALCULATOR

สำหรับผู้ขอทุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้แก่ 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

📈 ระบบเว็บไซต์ SROI Calculator สามารถคำนวณหาผลตอบแทนทางการลงทุนเเก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม สิ่งเเวดล้อม และสุขภาวะ (กาย-ใจ) เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่การพัฒนาผลงานทางนวัตกรรมที่สามารถชี้วัดความคุ้มค่าได้

https://www.youtube.com/watch?v=PpaXye4eDlw
https://www.youtube.com/watch?v=QJQXnWTRRrs
https://www.youtube.com/watch?v=bO4PfBjur_I

#สำนักนวัตกรรมเพื่อสังคม #NIA #SID

#SocialValue #SocialValueThaland #SVTH

#SROI #SocialReturnOnInvestment

#SROICalculator


0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *