คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเสวนาหัวข้อ “ROI-SROI สำหรับการประเมินงานบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์” ภายใต้การสัมมนาให้บริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้รายวิชา “การเรียนรู้และการจัดการความรู้” ดูแลโดย อาจารย์ ดร.ชุติเนตร บัวเผื่อน จัดโดย CP ALL  และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (MBA.POS) รุ่นที่ 12 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ดร. สุรพงษ์ มาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ ผศ. ดร. เลิศชัย สุธรรมานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี คุณธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ นักศึกษา MBA.POS รุ่นที่ 12 (รหัส 65) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 450 คน

Categories: NEWS

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *