ใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม (Social Value Management Certificate) พิจารณามาตรฐานขององค์กรที่ปฏิบัติในการจัดการคุณค่าทางสังคมที่สร้างขึ้นและผลกระทบผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการรายงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ความคาดหวังอย่างชัดเจนเมื่อดำเนินการเดินทางนี้ว่าการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กรจะเปลี่ยนไปตลอด

Level 1 - Commit

มุ่งมั่นองค์กรหรือโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการฝังกรอบ SVI และหลักการคุณค่าทางสังคมไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและ / หรือคณะกรรมการ ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการคุณค่าทางสังคมที่สร้างขึ้นในองค์กรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

Level 2 - Implement

การนำไปใช้องค์กรหรือโปรแกรมจะต้องแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการจัดการคุณค่าทางสังคมตามกรอบ SVI และการฝังหลักการคุณค่าทางสังคมกำลังถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติขององค์กร ซึ่งจะรวมถึงหลักฐานของข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม

Level  3 - Manage

จัดการองค์กรหรือโปรแกรมจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการคุณค่าทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่สร้างขึ้นภายในทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ข้อมูลคุณค่าทางสังคมในการตัดสินใจขององค์กรอย่างต่อเนื่องและระบบและกระบวนการต่างๆกำลังได้รับการทบทวนและปรับปรุง

ทำไมถึงต้องมีใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม?

  • ได้เปรียบจากคู่แข่ง : คุณสามารถพิสูจน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (รวมถึงผู้ให้ทุน / นักลงทุน / นายหน้า) ว่าคุณสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการจัดการคุณค่าทางสังคมและดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณสร้างได้
  • ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของคุณ : คุณสามารถทำตามแนวทางที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงวิธีการวัดและจัดการคุรค่าทางสังคมของคุณด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและเครือข่ายผู้ปฏิบัติการระดับนานาชาติ
  • เพิ่มขีดสูงสุด : คุณสามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณกำลังสร้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณโดยการใช้ระบบที่แข็งแกร่งเพื่อวัดจัดการและเพิ่มคุณค่าทางสังคมของคุณ
  • เพื่อจัดการความเสี่ยงทางสังคม : ใบรับรองสามารถให้ความมั่นใจกับคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณว่าคุณกำลังดำเนินการเพื่อจัดการคุณค่าทางสังคมของคุณ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม คุณต้องเป็นสมาชิกองค์การของ Social Value International (หรือเครือข่ายในเครือแห่งชาติ)

 

ใบสมัครสำหรับใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคมระดับ 1 “Commit” ที่ได้รับรับภายใน 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกหรือการต่ออายุจะได้รับส่วนลด -50%

ประเภทสมาชิก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ต่ออายุ
สมาชิกองค์กรขนาดเล็ก £500 £500 £500 £500
สมาชิกองค์กรขนาดกลาง £750 £750 £750 £750
สมาชิกองค์กรขนาดใหญ่ £1000 £1000 £1000 £1000
สมาชิกองค์กรขนาดใหญ่มาก £1250 £1250 £1250 £1250

*ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน GBP และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม* เเละค่าจัดจ้างการจัดเตรียมเอกสารในไทย

วิธีการสมัคร

*กระบวนการทั้งหมดจะต้องสมัครโดยตรงกับ Social Value International

  • ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านอย่างละเอียดที่ Social Value Management Certificate Guidance Document ในนี้จะมีเอกสาร ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการที่จะสมัครอย่างสำเร็จ
  • ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านอย่างละเอียดที่ Social Value Management Certificate Criteria for 3 Levels
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณยังคงเป็นสมาชิกแบบปัจจุบันกับทาง Social Value International
  • จัดเตรียมการโทรคุยกับทางผู้ดูแลก่อนที่จะทำการสมัคร
  • ดาวน์โหลดและอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของการสมัคร จะต้องส่งสำเนาที่มีลายเซ็นต์พร้อมใบสมัครของคุณ
  • ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มหลักเกณฑ์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากลิงค์ด้านล่าง

Level 1 Criteria and Evidence Form

Level 2 Criteria and Evidence Form

Level 3 Criteria and Evidence Form

หากต้องการสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม (Social Value Management Certificate) โปรดทราบว่าใบสัมครของคุณจะได้รับการดำเนินการในรอบถัดไป วันที่ของรอบสมัครอยู่ในปฏิทิน