Assurance-Services-Overview-Graphic-2019-1-1024x576

การประเมิน (Assurance) จาก Social Value เป็นสิ่งยืนยันความน่าเชื่อถือจากรายงานประเมินของท่าน และเป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีสำหรับพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของท่าน โดยยึดหลัก Social Value Principle 7 ประการ ประกอบด้วย

1. การยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ (Involve stakeholders)

2. การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Understand what changes)

3. การให้คุณค่าในสิ่งที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value the things that matter)

4. มีสารัตถภาพ (Only include what is material)

5. ไม่นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนเกินจริง (Do not over-claim)

6. โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล (Be transparent)

7. มีการตรวจสอบผลการวัด (Verify the result)

Download the Assurance Standard

ท่านสามารถส่งรายงานการประเมิน (Assurance Report) ของท่านได้ตามกำหนดการด้านล่าง

วันที่เปิดรับสมัครวันที่ปิดรับสมัครวันประกาศผล
18 มกราคม 256429 มกราคม 256426 กุมภาพันธ์ 2564
12 เมษายน 256423 เมษายน 256421 พฤษภาคม 2564
5 กรกฎาคม 256416 กรกฎาคม 256413 สิงหาคม 2564
18 ตุลาคม 256429 ตุลาคม 256426 พฤศจิกายน 2564

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถรับการรับรองในเวลาใดก็ได้ ด้วยบริการ Fast-Track service

เตรียมใบสมัครและสมัครออนไลน์

เฉพาะสมาชิกปัจจุบันของ Social Value International หรือหนึ่งในเครือข่ายของสมาชิกร่วม (Social Value Thailand) สามารถสมัครเพื่อรับประกันได้ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะสมาชิกของคุณโปรดติดต่อ hello@socialvalueint.org หรือเครือข่ายสมาชิกร่วมที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครควรตรวจสอบว่ารายงานของท่านตรงตามมาตรฐานการรับรองก่อนที่จะส่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ประเมินของเราจะใช้เมื่อตรวจสอบรายงาน

เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็นสำหรับการรับประกันรายงานการติดตามอย่างรวดเร็ว คือ

 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (หรือคล้ายกัน) ของรายงานที่จะให้ความมั่นใจรวมถึงภาคผนวกใด ๆ และมีการอ้างอิงถึงผู้เขียนทั้งหมดออกไป
 • แผนที่ผลกระทบรุ่น Excel (หรือคล้ายกัน) ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดยมีการอ้างอิงทั้งหมดไปยังผู้แต่งออก
 • หลักฐานการอนุญาตให้ส่งรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่นี่
 • เมื่อรายงานและเอกสารสนับสนุนของคุณพร้อมแล้ว ให้ส่งใบสมัครของคุณผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

หากเป็นสมาชิกขององค์กร คุณจะได้รับส่วนลดค่าบริการ Assurance และ Accreditation -10%

•      Standard Report Assurance = £750 + VAT

•      Fast-Tract Report Assurance = £1050 + VAT

•      Amendment period (optional) = £300 + VAT

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Value International

Certificate

ใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม (Social Value Management Certificate) พิจารณามาตรฐานขององค์กรที่ปฏิบัติในการจัดการคุณค่าทางสังคมที่สร้างขึ้นและผลกระทบผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการรายงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ความคาดหวังอย่างชัดเจนเมื่อดำเนินการเดินทางนี้ว่าการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กรจะเปลี่ยนไปตลอด

Level 1 – Commit

มุ่งมั่นองค์กรหรือโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการฝังกรอบ SVI และหลักการคุณค่าทางสังคมไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและ / หรือคณะกรรมการ ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการคุณค่าทางสังคมที่สร้างขึ้นในองค์กรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

Level 2 – Implement

การนำไปใช้องค์กรหรือโปรแกรมจะต้องแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการจัดการคุณค่าทางสังคมตามกรอบ SVI และการฝังหลักการคุณค่าทางสังคมกำลังถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติขององค์กร ซึ่งจะรวมถึงหลักฐานของข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม 

Level  3 – Manage

จัดการองค์กรหรือโปรแกรมจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการคุณค่าทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่สร้างขึ้นภายในทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ข้อมูลคุณค่าทางสังคมในการตัดสินใจขององค์กรอย่างต่อเนื่องและระบบและกระบวนการต่างๆกำลังได้รับการทบทวนและปรับปรุง


ตัวอย่างองค์กรที่ได้รับการรับรอง

ทำไมถึงต้องมีใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม?

 • ได้เปรียบจากคู่แข่ง : คุณสามารถพิสูจน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (รวมถึงผู้ให้ทุน / นักลงทุน / นายหน้า) ว่าคุณสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการจัดการคุณค่าทางสังคมและดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณสร้างได้
 • ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของคุณ คุณสามารถทำตามแนวทางที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงวิธีการวัดและจัดการคุรค่าทางสังคมของคุณด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและเครือข่ายผู้ปฏิบัติการระดับนานาชาติ
 • เพิ่มขีดสูงสุด คุณสามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณกำลังสร้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณโดยการใช้ระบบที่แข็งแกร่งเพื่อวัดจัดการและเพิ่มคุณค่าทางสังคมของคุณ
 • เพื่อจัดการความเสี่ยงทางสังคม ใบรับรองสามารถให้ความมั่นใจกับคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณว่าคุณกำลังดำเนินการเพื่อจัดการคุณค่าทางสังคมของคุณ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม คุณต้องเป็นสมาชิกองค์การของ Social Value International (หรือเครือข่ายในเครือแห่งชาติ)

ใบสมัครสำหรับใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคมระดับ 1 “Commit” ที่ได้รับรับภายใน 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกหรือการต่ออายุจะได้รับส่วนลด -50%

ประเภทสมาชิกระดับที่ 1ระดับที่ 2ระดับที่ 3ต่ออายุ
สมาชิกองค์กรขนาดเล็ก£500£500£500£500
สมาชิกองค์กรขนาดกลาง£750£750£750£750
สมาชิกองค์กรขนาดใหญ่£1000£1000£1000£1000
สมาชิกองค์กรขนาดใหญ่มาก£1250£1250£1250£1250

*ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน GBP และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม* เเละค่าจัดจ้างการจัดเตรียมเอกสารในไทย

วิธีการสมัคร

*กระบวนการทั้งหมดจะต้องสมัครโดยตรงกับ Social Value International

 • ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านอย่างละเอียดที่ Social Value Management Certificate Guidance Document ในนี้จะมีเอกสาร ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการที่จะสมัครอย่างสำเร็จ
 • ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านอย่างละเอียดที่ Social Value Management Certificate Criteria for 3 Levels
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณยังคงเป็นสมาชิกแบบปัจจุบันกับทาง Social Value International
 • จัดเตรียมการโทรคุยกับทางผู้ดูแลก่อนที่จะทำการสมัคร
 • ดาวน์โหลดและอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของการสมัคร จะต้องส่งสำเนาที่มีลายเซ็นต์พร้อมใบสมัครของคุณ
 • ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มหลักเกณฑ์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากลิงค์ด้านล่าง

Level 1 Criteria and Evidence Form

Level 2 Criteria and Evidence Form

Level 3 Criteria and Evidence Form

หากต้องการสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม (Social Value Management Certificate) โปรดทราบว่าใบสัมครของคุณจะได้รับการดำเนินการในรอบถัดไป วันที่ของรอบสมัครอยู่ในปฏิทิน


คลิกเพื่อสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม