Assurance-Services-Overview-Graphic-2019-1-1024x576

การประเมิน (Assurance) จาก Social Value เป็นสิ่งยืนยันความน่าเชื่อถือจากรายงานประเมินของท่าน และเป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีสำหรับพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของท่าน โดยยึดหลัก Social Value Principle 7 ประการ ประกอบด้วย

1. การยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ (Involve stakeholders)

2. การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Understand what changes)

3. การให้คุณค่าในสิ่งที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value the things that matter)

4. มีสารัตถภาพ (Only include what is material)

5. ไม่นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนเกินจริง (Do not over-claim)

6. โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล (Be transparent)

7. มีการตรวจสอบผลการวัด (Verify the result)

Download the Assurance Standard

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถรับการรับรองในเวลาใดก็ได้ ด้วยบริการ Fast-Track service

เตรียมใบสมัครและสมัครออนไลน์

เฉพาะสมาชิกปัจจุบันของ Social Value International หรือหนึ่งในเครือข่ายของสมาชิกร่วม (Social Value Thailand) สามารถสมัครเพื่อรับประกันได้ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะสมาชิกของคุณโปรดติดต่อ hello@socialvalueint.org หรือเครือข่ายสมาชิกร่วมที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครควรตรวจสอบว่ารายงานของท่านตรงตามมาตรฐานการรับรองก่อนที่จะส่ง เหล่านี้เป็นเกณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ประเมินของเราจะใช้เมื่อตรวจสอบรายงาน

เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็นสำหรับการรับประกันรายงานการติดตามอย่างรวดเร็ว คือ

 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (หรือคล้ายกัน) ของรายงานที่จะให้ความมั่นใจรวมถึงภาคผนวกใด ๆ และมีการอ้างอิงถึงผู้เขียนทั้งหมดออกไป
 • แผนที่ผลกระทบรุ่น Excel (หรือคล้ายกัน) ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดยมีการอ้างอิงทั้งหมดไปยังผู้แต่งออก
 • หลักฐานการอนุญาตให้ส่งรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่นี่
 • เมื่อรายงานและเอกสารสนับสนุนของคุณพร้อมแล้ว ให้ส่งใบสมัครของคุณผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

หากเป็นสมาชิกขององค์กร คุณจะได้รับส่วนลดค่าบริการ Assurance และ Accreditation -10%

•      Standard Report Assurance = £750 + VAT

•      Fast-Tract Report Assurance = £1050 + VAT

•      Amendment period (optional) = £300 + VAT

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socialvalueint.org/report-assurance

Certificate

ใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม (Social Value Management Certificate) พิจารณามาตรฐานขององค์กรที่ปฏิบัติในการจัดการคุณค่าทางสังคมที่สร้างขึ้นและผลกระทบผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการรายงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ความคาดหวังอย่างชัดเจนเมื่อดำเนินการเดินทางนี้ว่าการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กรจะเปลี่ยนไปตลอด

Level 1 – Commit

มุ่งมั่นองค์กรหรือโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการฝังกรอบ SVI และหลักการคุณค่าทางสังคมไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและ / หรือคณะกรรมการ ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการคุณค่าทางสังคมที่สร้างขึ้นในองค์กรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

Level 2 – Implement

การนำไปใช้องค์กรหรือโปรแกรมจะต้องแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการจัดการคุณค่าทางสังคมตามกรอบ SVI และการฝังหลักการคุณค่าทางสังคมกำลังถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติขององค์กร ซึ่งจะรวมถึงหลักฐานของข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม 

Level  3 – Manage

จัดการองค์กรหรือโปรแกรมจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการคุณค่าทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่สร้างขึ้นภายในทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ข้อมูลคุณค่าทางสังคมในการตัดสินใจขององค์กรอย่างต่อเนื่องและระบบและกระบวนการต่างๆกำลังได้รับการทบทวนและปรับปรุง

ทำไมถึงต้องมีใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม?

 • ได้เปรียบจากคู่แข่ง : คุณสามารถพิสูจน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (รวมถึงผู้ให้ทุน / นักลงทุน / นายหน้า) ว่าคุณสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการจัดการคุณค่าทางสังคมและดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณสร้างได้
 • ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของคุณ คุณสามารถทำตามแนวทางที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงวิธีการวัดและจัดการคุรค่าทางสังคมของคุณด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและเครือข่ายผู้ปฏิบัติการระดับนานาชาติ
 • เพิ่มขีดสูงสุด คุณสามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดที่คุณกำลังสร้างให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณโดยการใช้ระบบที่แข็งแกร่งเพื่อวัดจัดการและเพิ่มคุณค่าทางสังคมของคุณ
 • เพื่อจัดการความเสี่ยงทางสังคม ใบรับรองสามารถให้ความมั่นใจกับคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณว่าคุณกำลังดำเนินการเพื่อจัดการคุณค่าทางสังคมของคุณ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม คุณต้องเป็นสมาชิกองค์การของ Social Value International (หรือเครือข่ายในเครือแห่งชาติ)

ใบสมัครสำหรับใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคมระดับ 1 “Commit” ที่ได้รับรับภายใน 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกหรือการต่ออายุจะได้รับส่วนลด -50%

ประเภทสมาชิก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ต่ออายุ
สมาชิกองค์กรขนาดเล็ก £500 £500 £500 £500
สมาชิกองค์กรขนาดกลาง £750 £750 £750 £750
สมาชิกองค์กรขนาดใหญ่ £1000 £1000 £1000 £1000
สมาชิกองค์กรขนาดใหญ่มาก £1250 £1250 £1250 £1250

*ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน GBP และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม* เเละค่าจัดจ้างการจัดเตรียมเอกสารในไทย

วิธีการสมัคร

*กระบวนการทั้งหมดจะต้องสมัครโดยตรงกับ Social Value International

 • ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านอย่างละเอียดที่ Social Value Management Certificate Guidance Document ในนี้จะมีเอกสาร ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการที่จะสมัครอย่างสำเร็จ
 • ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านอย่างละเอียดที่ Social Value Management Certificate Criteria for 3 Levels
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณยังคงเป็นสมาชิกแบบปัจจุบันกับทาง Social Value International
 • จัดเตรียมการโทรคุยกับทางผู้ดูแลก่อนที่จะทำการสมัคร
 • ดาวน์โหลดและอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของการสมัคร จะต้องส่งสำเนาที่มีลายเซ็นต์พร้อมใบสมัครของคุณ
 • ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มหลักเกณฑ์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากลิงค์ด้านล่าง

Level 1 Criteria and Evidence Form

Level 2 Criteria and Evidence Form

Level 3 Criteria and Evidence Form

หากต้องการสมัครใบรับรองการจัดการคุณค่าทางสังคม (Social Value Management Certificate) โปรดทราบว่าใบสัมครของคุณจะได้รับการดำเนินการในรอบถัดไป วันที่ของรอบสมัครอยู่ในปฏิทิน