Assurance-Services-Overview-Graphic-2019-1-1024x576

การประเมิน (Assurance) จาก Social Value เป็นสิ่งยืนยันความน่าเชื่อถือจากรายงานประเมินของท่าน และเป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีสำหรับพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของท่าน โดยยึดหลัก Social Value Principle 7 ประการ ประกอบด้วย

1. การยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ (Involve stakeholders)

2. การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Understand what changes)

3. การให้คุณค่าในสิ่งที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value the things that matter)

4. มีสารัตถภาพ (Only include what is material)

5. ไม่นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนเกินจริง (Do not over-claim)

6. โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล (Be transparent)

7. มีการตรวจสอบผลการวัด (Verify the result)

การรับประเมิน

ท่านสามารถส่งรายงานการประเมิน (Assurance Report) ของท่านได้ตามกำหนดการด้านล่าง

วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร วันประกาศผล
18 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
12 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 13 สิงหาคม 2564
18 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564 26 พฤศจิกายน 2564

ลิ้งค์ปฏิทินของ International https://socialvalueint.org/assurance/

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF Assurance Calendar ได้ที่นี่

 

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถรับการรับรองในเวลาใดก็ได้ ด้วยบริการ Fast-Track service

Fast-Track Report Assurance Application

เตรียมใบสมัครและสมัครออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเป็นสมาชิกของคุณ

เฉพาะสมาชิกปัจจุบันของ Social Value International หรือหนึ่งในเครือข่ายของสมาชิกร่วม (Social Value Thailand) สามารถสมัครเพื่อรับประกันได้ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะสมาชิกของคุณโปรดติดต่อ hello@socialvalueint.org หรือเครือข่ายสมาชิกร่วมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรายงานของคุณ

ผู้สมัครควรตรวจสอบว่ารายงานของท่านตรงตามมาตรฐานการรับรองก่อนที่จะส่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ประเมินของเราจะใช้เมื่อตรวจสอบรายงาน

ขั้นตอนที่ 3: เตรียมเอกสารประกอบของท่าน

เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็นสำหรับการรับประกันรายงานการติดตามอย่างรวดเร็ว คือ

  • รายงานฉบับสมบูรณ์ (หรือคล้ายกัน) ของรายงานที่จะให้ความมั่นใจรวมถึงภาคผนวกใด ๆ และมีการอ้างอิงถึงผู้เขียนทั้งหมดออกไป
  • แผนที่ผลกระทบรุ่น Excel (หรือคล้ายกัน) ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดยมีการอ้างอิงทั้งหมดไปยังผู้แต่งออก
  • หลักฐานการอนุญาตให้ส่งรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่นี่

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

  • เมื่อรายงานและเอกสารสนับสนุนของคุณพร้อมแล้ว ให้ส่งใบสมัครของคุณผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ราคา

หากเป็นสมาชิกขององค์กร คุณจะได้รับส่วนลดค่าบริการ Assurance และ Accreditation -10%

•      Standard Report Assurance = £750 + VAT

•      Fast-Tract Report Assurance = £1050 + VAT

•      Amendment period (optional) = £300 + VAT

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Value International