หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดทิศทาง แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน SDG Impact Standard ในการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาในระดับนโยบายที่วางกระบวนการบริหารจัดการ SDG Impact ในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการ   การเปิดเผยข้อมูล ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการพัฒนาเกี่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืน, SDGs ทั้งในระดับกลยุทธ์นำไปสู่ระดับปฏิบัติ มีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ (Impact Management) และมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดสร้างความเข้าใจและยอมรับ และหรือสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนของหน่วยงาน เครือข่ายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

** ผู้เข้าร่วมจะต้องศึกษาหลักสูตร UNDP Impact Measurement and Management for the SDGs Course – DUKE University (Free Online Course) ก่อน **

เปิดลงทะเบียนแล้ว

SDG Impact Standards

Program outline - หลักสูตร 3 วัน ระยะเวลา 16 ชม.

The training course is delivered over 3 days and is divided into the following sessions: 

  • Session 1: Convince audience of the ‘business case’ for sustainability, the SDG Impact Standards and the underpinning key concepts 
  • Session 2: Introduce participants to the Self-Assessment Tool, the pathway to the SDG Impact Seal and the 12 Enterprise Actions. 
  • Session 3: Explore with trainees using a case study how an Enterprise (or Fund) can meet the Standards. 
  • Session 4: Workshop to discuss the training content as a whole and prepare for individual assessments 

เกี่ยวกับหลักสูตร SDG Impact Standards

  • กรอบมาตรฐานสำหรับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกพื้นที่ ในการตั้งปณิธานองค์กรสู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  • มาตรฐานกำหนดกรอบการพัฒนาในระดับนโยบายที่วางกระบวนการบริหารจัดการ SDG Impact ใน  1.ด้านการกำหนดกลยุทธ์ 2.ด้านการบริหารจัดการ  3.ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ4.ด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการมุ่งกลไกการวิเคราะห์และบริหารจัดการกับผลกระทบทางบวกและทางลบขององค์กร ด้วยการยึดโยงกรอบมาตรฐาน กับกระบวนการบริหารงานและการตัดสินใจของทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติขององค์กร  ดังนั้น SDG Impact Standards Frameworks จะช่วยยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการสร้าง Impact สู่สังคมและเพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • นอกจากกรอบการทำงานของมาตฐาน 4 ด้านสำคัญดังกล่าว มาตรฐานยังได้ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดี และขั้นตอนการดำเนินงาน (The 12 SDG Impact Standards for Enterprises Actions)
  • กรอบมาตรฐาน SDG Impact Standards กับการบูรณาการสู่การดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กร SDG Impact Standards เป็นมาตรฐานที่มุ่งผลักดันกลไกการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เน้นการบูรณการแผนนโยบายของหน่วยงาน เชื่อมโยงสู่กระบวนการ Stakeholder Engagement ในปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ Impact Management Tools/Framework และส่งต่อไปยังกรอบมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
  • โดยมาตรฐานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองได้โดยสมัครใจ (Voluntary independent use) และสามารถใช้ในการตรวจสอบรับรองได้โดยสมัครใจ (Voluntary assurance framework and SDG Impact Seal)


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร

✅️วันที่ : 29-08-2023 ถึง 31-08-2023

✅️สถานที่อบรม : The Sukosol Hotel, Bangkok

✅️ราคา :

1 Seat ภายใน 15-08-2023 ราคา 63,000 บาทต่อท่าน

2 Seats ขึ้นไป ราคา 58,500 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ : ส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และ Partners

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

หมายเหตุ : ส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และ Partners

กรุณาชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
เลขที่บัญชี : 128-3-96288-8

Contact:

คุณจักรวัชร์ จงกลวรานนท์(หนิง) หรือ คุณอรสา อ่ำอ่อน(นัท)

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย 8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

☎️ 089-680-1233, 090-669-3961

✅️ https://line.me/ti/p/zTstB6ePOV

📢 https://socialvaluethailand.org/

📧 socialvaluethailand@nisecorporation.com


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *