บพท. นำร่องขับเคลื่อนการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SLROI : Sustainable Livelihood Return on Investment) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลตามแนวทางการดํารงชีพอย่างยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ” กำหนดกรอบมาตรฐานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SLROI) ” ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการจาก 10 จังหวัดเข้าร่วม ได้แก่ จังหวัดลำปาง บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา พัทลุง ยะลา นราธิวาส พิษณุโลก อุบลราชธานี และเลย  โดยการประเมินโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ซึ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ถอดบทเรียนของประเทศจีน มาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย โดยมีการเสริมพลัง จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ หน่วยท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การค้นหาและสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด 

2) การวิเคราะห์ปัญหาและฐานทุนครัวเรือนยากจนเพื่อช่วยออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สอดคล้องกับสถานะความยากจนรายครัวเรือน 

3) การส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อนำคนยากจนที่ตกหล่นเข้าสู่สวัสดิการภาครัฐ 

4) สร้างโมเดลแก้จนระดับพื้นที่ (Pro-poor Value Chain) เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ในการเพิ่มรายได้และยกระดับฐานะทางสังคม (Social Mobility) 

ร่วมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ได้ที่ Facebook : Social Value Thailand

#svth #socialvaluethailand
#accountforvalue
Categories: NEWS

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *