คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.