คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์                                      

  • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
  • ผู้ก่อตั้ง Greenery และ CreativeMOVE

“โลกใหม่แห่งความยั่งยืน วิสัยทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ผสานความสุข”

DIGITAL NAMECARD

ดูประวัติเพิ่มเติม (Curriculum Vitae : CV)